"nature of one's work" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natura z czyjś praca
  1. work rzeczownik + nature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "And what is the nature of your work on the lake?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo