"journal Nature" — Słownik kolokacji angielskich

journal Nature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasopismo Natura
  1. journal rzeczownik + nature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their research is reported in the current issue of the journal Nature.

powered by  eTutor logo