"naturalistic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalistyczne podejście
  1. naturalistic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He turned from abstraction early in his career, concentrating on a more naturalistic but distinctive approach.

powered by  eTutor logo