"native shrewdness" — Słownik kolokacji angielskich

native shrewdness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny spryt
  1. native przymiotnik + shrewdness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Edison's native shrewdness and knowledge of human nature was put to practical use in the busy days of plant construction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo