"native sandstone" — Słownik kolokacji angielskich

native sandstone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występujący naturalnie piaskowiec
  1. native przymiotnik + sandstone rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the remainder of his life Gilcrease lived in an adjacent home, built of native sandstone.

    Podobne kolokacje: