"native region" — Słownik kolokacji angielskich

native region kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny region
  1. native przymiotnik + region rzeczownik
    Silna kolokacja

    He returned to his native region and took command of the soldiers there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo