PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"native pronunciation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna wymowa
  1. native przymiotnik + pronunciation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The main character entries are annotated with katakana to indicate both on'yomi Sino-Japanese borrowings and kun'yomi native Japanese pronunciations.

    Podobne kolokacje: