"native pollinator" — Słownik kolokacji angielskich

native pollinator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występujący naturalnie zapylacz
  1. native przymiotnik + pollinator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some plants on the endangered species list are endangered because they have lost their normal, native pollinators.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo