"native islander" — Słownik kolokacji angielskich

native islander kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny wyspiarz
  1. native przymiotnik + islander rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The number fell to 17 by 1901, with the last native islanders leaving about 1910.

    Podobne kolokacje: