"native intelligence" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrodzona inteligencja
  1. native przymiotnik + intelligence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They learn to use their native intelligence rather than to rely on computers and such.

powered by  eTutor logo