"native haunt" — Słownik kolokacji angielskich

native haunt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne ulubione miejsce
  1. native przymiotnik + haunt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In its native southern haunts, this shrub is often called Texas sage.

    Podobne kolokacje: