"native dress" — Słownik kolokacji angielskich

native dress kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinna sukienka
  1. native przymiotnik + dress rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I mean, at least half the ladies present, Jill included, were sporting the bright native dresses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo