"native bee" — Słownik kolokacji angielskich

native bee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): występująca naturalnie pszczoła
  1. native przymiotnik + bee rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Crataegus texana is also of special value to native bees.

powered by  eTutor logo