"native Cyprus" — Słownik kolokacji angielskich

native Cyprus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Cypr
  1. native przymiotnik + Cyprus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was certified triple platinum in her native Cyprus.

    Podobne kolokacje: