"native Barbados" — Słownik kolokacji angielskich

native Barbados kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny Barbados
  1. native przymiotnik + Barbados rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Katz also complimented the bed in the video saying that it "evoke[s] a very Caribbean vibe, a shout-out to Rihanna's native Barbados, no doubt."

    Podobne kolokacje: