Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"narrowed by intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawężony przez interwencję
  1. intervention rzeczownik + narrow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The list of trials can be further narrowed by location, drug, intervention, and other criteria.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo