"narrative approach" — Słownik kolokacji angielskich

narrative approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście narracyjne
  1. narrative przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He then cut up the images and reassembled them in a composition that mirrors his narrative approach to the story.