"mystical moment" — Słownik kolokacji angielskich

mystical moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistyczny moment
  1. mystical przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The fable has its mystical moments.

    Podobne kolokacje: