"museum design" — Słownik kolokacji angielskich

museum design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt muzealny
  1. museum rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know that models are no longer genteel in museum design, but then neither, thank God, is Africa.

    Podobne kolokacje: