ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"muscular approach" — Słownik kolokacji angielskich

muscular approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mięśniowe podejście
  1. muscular przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The common thread was a far more muscular approach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo