"multilateral approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielostronne nadejście
  1. multilateral przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But if it continues its multilateral approach, and includes friendly Arab countries, that won't happen."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo