"movable book" — Słownik kolokacji angielskich

movable book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przenośna książka
  1. movable przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first subject heading assigned by WorldCat is "Toy and movable books".

    Podobne kolokacje: