PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"mordantly funny" — Słownik kolokacji angielskich

mordantly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kąśliwie zabawny
  1. mordantly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet they are also mordantly funny sendups of bourgeois manners.

    Podobne kolokacje: