"money problem" — Słownik kolokacji angielskich

money problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): problem finansowy
  1. money rzeczownik + problem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My money problem, she said, was something I would have to fix by myself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo