ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money corrupts" — Słownik kolokacji angielskich

money corrupts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze korumpują
  1. money rzeczownik + corrupt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But you look on and you cry that money corrupted him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo