"moment tries" — Słownik kolokacji angielskich

moment tries kolokacja
Popularniejsza odmiana: moment trying
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment próbuje
  1. moment rzeczownik + try czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Was he at this very moment trying to make up his mind about the same thing?

    Podobne kolokacje: