"moment trying" — Słownik kolokacji angielskich

moment trying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próbowanie momentu
  1. moment rzeczownik + try czasownik
    Zwykła kolokacja

    Was he at this very moment trying to make up his mind about the same thing?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo