"moment of glory" — Słownik kolokacji angielskich

moment of glory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moment chwały
  1. glory rzeczownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Something happened to the family after this moment of glory.

    Podobne kolokacje: