"model prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

model prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień modela
  1. model rzeczownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In prison he became a model prisoner and was often released early for good behavior.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo