"miraculous way" — Słownik kolokacji angielskich

miraculous way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna droga
  1. miraculous przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You're a phantom, and you should stay that way: elusive, unexpected, miraculous.

    Podobne kolokacje: