"minutes Cooking time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): minuty gotujące czas
  1. minute rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Swordfish Hash Preparation time: 10 minutes Cooking time: 30 minutes 2 medium to large boiling potatoes, peeled and diced.

    Podobne kolokacje: