"minor offense" — Słownik kolokacji angielskich

minor offense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drobne wykroczenie
  1. minor przymiotnik + offense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In Thomaston, there is no such thing as a minor offense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo