"minor change" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "minor change" po angielsku

"minor change" — Słownik kolokacji angielskich

minor change kolokacja
  1. minor przymiotnik + change rzeczownik = mała, nieznacząca zmiana
    Bardzo silna kolokacja

    The list has since seen minor changes in 2007, 2008 and 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo