"mała, nieznacząca zmiana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mała, nieznacząca zmiana" po polsku

"mała, nieznacząca zmiana" — Słownik kolokacji angielskich

minor change kolokacja
  1. minor przymiotnik + change rzeczownik = mała, nieznacząca zmiana
    Bardzo silna kolokacja

    The list has since seen minor changes in 2007, 2008 and 2009.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo