BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"change" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

change rzeczownik

rzeczownik + change
Kolokacji: 243
climate change • policy change • lifestyle change • rule change • boundary change • sea change • regime change • ...
change + rzeczownik
Kolokacji: 16
change agent • change behavior • change management • change purse • change ringing • ...
change + czasownik
Kolokacji: 174
change occurs • change affects • change results • change requires • change reflects • change causes • change involves • ...
czasownik + change
Kolokacji: 242
undergo changes • reflect changes • recommend changes • detect changes • effect change • demand changes • resist change • ...
przymiotnik + change
Kolokacji: 503
major change • significant change • social change • big change • political change • radical change • sudden change • minor change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. major change = poważna zmiana major change
3. social change = zmiana społeczna social change
6. radical change = radykalna zmiana radical change
8. minor change = mała\, nieznacząca zmiana minor change
  • The list has since seen minor changes in 2007, 2008 and 2009.
  • The year saw only minor changes in top government officials.
  • In the end, they made only minor changes to his design.
  • A few minor changes were made in the mid-1998 model year.
  • It went through a number of minor changes over time.
  • It is not a minor change you have brought about.
  • There were a few minor changes to the words, however.
  • Several minor changes were made for the second production run.
  • The line continued with minor changes in 1962 and 1963.
  • It is still in effect with only minor later changes.
15. drastic change = drastyczna zmiana drastic change
18. far change = daleko zmiana far change
19. positive change = pozytywna zmiana positive change
20. slight change = nieznaczna zmiana slight change
21. subtle change = nieznaczna zmiana subtle change
27. substantial change = poważna zmiana, istotna zmiana substantial change
28. constitutional change = konstytucyjna zmiana constitutional change
30. welcome change = oczekiwana zmiana welcome change
35. proposed change = proponowana zmiana proposed change
38. revolutionary change = rewolucyjna zmiana revolutionary change
39. notable change = zmiana znakomitości notable change
41. permanent change = definitywna zmiana permanent change
44. small change = drobne (pieniądze) small change
45. necessary change = konieczna zmiana necessary change
46. quick change = szybka zmiana quick change
47. complete change = ukończona zmiana complete change
48. broad change = szeroka zmiana broad change
50. Territorial change = Członek ochotniczej służby obrony kraju zmiana Territorial change
52. marked change = wyraźna zmiana marked change
53. key change = kluczowa zmiana key change
54. great change = wielka zmiana great change
55. possible change = możliwa zmiana possible change
56. last-minute change = zmiana z ostatniej chwili last-minute change
57. genetic change = genetyczna zmiana genetic change
58. only change = jedyna zmiana only change
59. large change = znaczna zmiana large change
61. little change = mało zmiany little change
62. cosmetic change = zmiana kosmetyczna, drobna zmiana cosmetic change
63. loose change = drobne pieniądze loose change
64. late change = zmiana w ostatniej chwili late change
65. nice change = miła zmiana nice change
67. behavioral change = zmiana związana z zachowaniem behavioral change
68. immediate change = natychmiastowa zmiana immediate change
69. conformational change = conformational zmiana conformational change
71. huge change = olbrzymia zmiana huge change
73. total population change = zmiana ogólnej liczby ludności total population change
74. Swiss population change = Szwajcarska zmiana ludnościa Swiss population change
75. new change = nowa zmiana new change
76. far-reaching change = daleko idąca zmiana far-reaching change
78. dietary change = żywieniowa zmiana dietary change
79. refreshing change = stawiając na nogi zmianę refreshing change
80. simple change = prosta zmiana simple change
84. main change = główna zmiana main change
85. legal change = prawna zmiana legal change
86. specific change = określona zmiana specific change
87. long-term change = długoterminowa zmiana long-term change
88. future change = przyszła zmiana future change
89. enormous change = ogromna zmiana enormous change
91. wholesale change = zmiana hurtu wholesale change
93. physiological change = fizjologiczna zmiana physiological change
96. vast change = ogromna zmiana vast change
97. technical change = techniczna zmiana technical change
98. sharp change = nagła zmiana sharp change
100. basic change = podstawowa zmiana basic change
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 112
przyimek + change
Kolokacji: 42
for change • of change • without change • about changes • to changes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.