"milk bath" — Słownik kolokacji angielskich

milk bath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wanna mleka
  1. milk rzeczownik + bath rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also offers her a milk bath.

    Podobne kolokacje: