"mieć cug" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć cug" po polsku — Słownik angielsko-polski

mieć cug

czasownik
 1. draw *****
  • mieć cug (np. komin, piec kaflowy) [INTRANSITIVE]
   Our fireplace draws, you can add a log. (Nasz kominek ma cug, możesz dołożyć kłodę.)
   Does this furnace draw? (Czy ten piec ma cug?)
rzeczownik
 1. draught British English , draft American English **  
  The sudden draught knocked down my desk lamp. (Nagły przeciąg przewrócił moją lampkę biurkową.)
  I'm tired of the constant draught in my house. (Jestem zmęczony nieustannym przeciągiem w moim domu.)
  Could you close the window? There's a draft. (Czy mógłbyś zamknąć okno? Jest przeciąg.)