"metal tube" — Słownik kolokacji angielskich

metal tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metalowa rura
  1. metal rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Predator held a short metal tube in its hand, which he raised.

    Podobne kolokacje: