"metal object" — Słownik kolokacji angielskich

metal object kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metalowy przedmiot
  1. metal rzeczownik + object rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He held the small metal object up to the light.