"object of one's affection" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedmiot z czyjś sympatia
  1. affection rzeczownik + object rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And the primary object of their affection will be the same man.

    Podobne kolokacje: