"message tube" — Słownik kolokacji angielskich

message tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomość rura
  1. message rzeczownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She nodded without speaking, and took the message tube in her hands.

    Podobne kolokacje: