KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"message" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

message rzeczownik

rzeczownik + message
Kolokacji: 70
text message • telephone message • phone message • error message • Union Message • E-mail message • radio message • ...
message + rzeczownik
Kolokacji: 31
message board • British Airways message error • message error • message service • message light • ...
message + czasownik
Kolokacji: 106
message appears • message comes • message leaves • message gets • message says • message goes • message reaches • ...
czasownik + message
Kolokacji: 91
transmit messages • return messages • get out one's message • exchange messages • include messages • send with a message • ...
przymiotnik + message
Kolokacji: 322
clear message • strong message • wrong message • urgent message • secret message • mixed message • simple message • ...
przyimek + message
Kolokacji: 19
of messages • through messages • by messages • to messages • for messages • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.