Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"meet the conditions" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "meet the conditions" po angielsku

"meet the conditions" — Słownik kolokacji angielskich

meet the conditions kolokacja
  1. meet czasownik + condition rzeczownik = dotrzymać warunków
    Zwykła kolokacja

    Anyone who does not meet the policy terms and conditions.