"measure time" — Słownik kolokacji angielskich

measure time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas środka
  1. measure czasownik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What relevant scale do I have with which to measure time?

    Podobne kolokacje: