"meant to be released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć zamiar zostać zwolnionym
  1. mean czasownik + release czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was not meant for the tapes to be released and they had minimal mixing before release.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo