"massive star" — Słownik kolokacji angielskich

massive star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): masywna gwiazda
  1. massive przymiotnik + star rzeczownik
    Silna kolokacja

    This is a massive star with about 14 times the mass of the Sun.

    Podobne kolokacje: