BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"marked contrast" — Słownik kolokacji angielskich

marked contrast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny kontrast
  1. marked przymiotnik + contrast rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The voice over the speaker was in marked contrast to the way the captain felt.

powered by  eTutor logo