BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"marked improvement" — Słownik kolokacji angielskich

marked improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna poprawa
  1. marked przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The proposed law makes for a marked improvement over the current situation.

powered by  eTutor logo