"manage one's image" — Słownik kolokacji angielskich

manage one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarządzać czyjś obraz
  1. manage czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Determined, as ever, to manage his image, Lott is reluctant to talk about his father's drinking.

    Podobne kolokacje: