"makeup brush" — Słownik kolokacji angielskich

makeup brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): makeup szczotka
  1. makeup rzeczownik + brush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also sold more than 200 makeup brushes, compared with 15 to 20 in a regular afternoon.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo